Google World!

ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปสอนการใช้งานอินเตอร์เนต โดยหยิบเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google มาแนะนำ ซึ่งมีหลายคนที่ตื่นตาตื่นใจ แต่ก็มีอีกหลายคน (เยอะกว่ากลุ่มแรก) ตามไม่ทันชนิดต้องอธิบายกันเยอะ และกว่าจะถึงบางอ้อ ก็ต้องพากันคลิกไปจนถึงหน้าสุดท้ายกันเลยทีเดียว ผมแนะนำให้ใช้งานอยู่ 3-4 อย่าง ซึ่งเป็นของพื้นฐานทั่วไป เช่น - Google Accounts (เอาอีเมลอื่นมาใช้งานกับบัญชีของ Google) (วิธีการสมัคร) - Gmail สำหรับคนที่ไม่เคยมีอีเมล - Blogger - Picasa web album - YouTube - Google Video - Google groups อ่านเรื่องเก่าๆ ที่ผมเขียนถึง Google - (คลิกที่นี่) Remark: Google said don't be evil