8 July 2008

.Mac จะหยุดให้บริการพุธที่ 9 ก.ค. 08

ข่าวอัพเดท หลังจากแนะนำให้ผู้ใช้งานได้รู้จักกับบริการ ที่จะเปิดใช้งานในอนาคตไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ล่าสุดมีการประกาศผ่านทาง .Mac support page ว่าบริการเดิม (.Mac) จะหยุดให้บริการช่วงเวลา 6 โมงเย็น ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ "สมาชิกจะยังสามารถเข้าใช้งาน www.mac.com หรือบริการอื่นๆ ของ .Mac ได้ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ iPhone หรือ iPod touch ยกเว้นเฉพาะ อีเมล .Mac" คำเตือนจากหน้า support ซึ่ง Apple จะทำการปรับเปลี่ยนระบบให้เป็น บริการ MobileMe ซึ่งตามกำหนดการเดิม ได้กำหนดไว้ว่าจะสามารถใช้บริการได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม นี้ MobileMe เป็นบริการที่พัฒนามาจาก .Mac ซึ่งทำให้มีความสามารถมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น (คลิกดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน) ที่มา Macworld.com