What is New Media ?

22 July 2008
หลังจากที่เคยถกประเด็นความหมายของคำว่า New Media กับ kengggg ไปเมื่อครั้งก่อนโน้น หลังจากนั้นก็ได้คุยหัวข้อนี้กับอีกหลายคน และพอจะได้คำตอบ(สำหรับตัวเอง)บ้างแล้ว... New Media คืออะไร ? - ความเห็นของผม : New Media = อธิบายแบบง่ายสุดๆ คือ Media (สื่อ) ที่ใช้ Information-Technology (IT, ไอที ในมุมกว้าง = internet [อินเตอร์เนต]) เข้ามาเป็นช่องทาง ช่วยส่งเสริมให้สื่อนั้นสามารถแพร่กระจายออกไปสู่สาธารณะ, และผู้ที่เข้าถึง IT ก็สามารถที่จะเป็นทั้ง ผู้รับ และ ผู้ส่ง ได้ในคนเดียวกัน - ความเห็นของพิณผกา งามสม, ผู้สื่อข่าว : "New Media มองได้จาก 2 มุม มุมหนึ่งเอาคอนเซ็ปท์เป็นที่ตั้ง สื่อแบบใหม่ ก็คือสื่อที่ขจัดลำดับชั้นความสำคัญระหว่างผู้สือสารกับผู้รับสาร เช่น จากเดิม สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) เป็นคนคัดเลือกว่า อะไรควรเป็นข่าวอะไรไม่ใช่ข่าว แต่ New Media ขจัดอำนาจแบบนี้ออกไป ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอ, อีกมุมหนึ่ง เอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้ง มันก็คือสื่อที่มากับเทคโนโลยี IT, ที่นี้ในความเห็นพี่อ่ะ ทั้งสองส่วนมันก็ต้องไปด้วยกันนั่นแล ถ้าไม่เช่นนั้น เราก็จะเห็นว่า หนังสือพิมพ์กระแสหลักก็เปิดแนวรบด้านอินเตอร์เน็ตเหมือนกัน" (จากบทสนทนาผ่านโปรแกรม IM) - ความเห็นของโจวฯ (นามสมมติ), ผู้สื่อข่าวอิสระ : New Media = ผู้เล่นและตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจของคนรุ่นใหม่, คนทั่วไป และผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง New Media ก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนเป็น สื่อกระแสหลัก ถ้ามีผู้บริโภคถึงจุดหนึ่ง และในมุมกลับกัน สื่อกระแสหลัก ก็อาจจะหันมาทำตัวเองเป็น New Media หรือแตกแขนงออกมาทำ New Media โดยเข้ามาทำการตลาดในลักษณะเดียวกัน หรือเข้าถือหุ้นใน New Media ที่ได้รับความนิยม เป็นต้น และ ถ้าถามถึงคำว่า จรรยาบรรณ/ความเป็นกลาง ใน New Media เหมือนเมื่อพูดถึง สื่อ ก็ต้องพูดถึง จรรยาบรรณ - ความเห็นของ Jay Dedman, วิดีโอบล็อกเกอร์ ชาวอเมริกัน : ทำไมต้องยึดติดกับคำว่า จรรยาบรรณ ในเมือสิ่งที่คุณทำนั้น มีคนติดตามดู (กล่าวไว้เมื่อตอนมาสอนวิธีทำวิดีโอบล็อกในเมืองไทย, สิงหาคม 2550) - ความเห็นของฐิตินบ โกมลนิมิ, แม่ค้าข้าวแกง/ผู้สื่อข่าวอิสระ : ต้องไม่ใช้คำว่าเป็นกลาง แต่จะต้องทำให้สิ่งที่นำเสนอ มีความรอบด้านของประเด็นข้อมูลให้มากที่สุด อ่านเพิ่มเติม : - Asia New Media Forum 2008 : สื่อยุคใหม่บนไฮเวย์สายเทคโนโลยี (ThaiNGO.org) : ไกลก้อง ไวทยการ, ฝ่าย ICT มูลนิธิกองทุนไทย - New Media : สื่อยุคใหม่ อาวุธใหม่เพื่อเสรีภาพ (ม.เที่ยงคืน) : สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์, สำนักข่าวประชาธรรม - พลังของอินเตอร์เน็ต : ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นมีการต่อสู้ (blogazine.prachatai.com) : พิณผกา งามสม, เว็บข่าวประชาไท - พลังประชาชนบนโลกไซเบอร์ (blogazine.prachatai.com) : พิณผกา งามสม, เว็บข่าวประชาไท - สื่อใหม่กับการเซ็นเซอร์ (Censorship & The New Media) : ฐิตินบ โกมลนิมิ เรียบเรียง