หาความกว้างหน้าจอด้วย javascript แล้วส่งให้ php ทำงานต่อ

10 September 2008
ต้องการหาขนาดความกว้างหน้าจอของคนที่เปิดดูเว็บไซต์ ค้นหาจาก google พบคำสั่ง javascript ในการตรวจหาความกว้างและความสูง แต่ที่ผมอยากได้คือให้นำค่าที่ได้ไปใช้งานต่อได้ใน php อีกทอดหนึ่ง @FordAntiTrust แนะนำว่าให้ส่งค่าผ่านทาง Cookies (ยิ่งงงเข้าไปอีก ฮาา) ค้นหาอีกรอบได้คำสั่งมาดังนี้ : ชุดแรกใส่ใน <head> ทำการสร้าง cookies ขึ้นมาแล้วส่งไปยังหน้าที่เราใช้งาน (ก็คือหน้าที่เราต้องการใช้งานนั่นแหละ) <?php if(isset($HTTP_COOKIE_VARS["users_resolution"])) $screen_res = $HTTP_COOKIE_VARS["users_resolution"]; else //means cookie is not found set it using Javascript { ?> <script language="javascript"> <!-- writeCookie(); function writeCookie() { var the_cookie = "users_resolution="+ screen.width; document.cookie=the_cookie location = 'document.php'; } //--> </script> <?php } ?> ในส่วน <body> ก็ echo php ตามปกติ <?php echo "Your screen resolution is ". $screen_res; ?> reference: Find Screen Resolution With PHP | PHP Magic Book ปล.ใครมีวิธีง่ายกว่านี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ :-)