ข้อเสนอถึงผู้ว่าฯกทม. คนต่อไป ตอนที่ #1 หมาก็เป็น ผู้ว่าฯ กทม.ได้

13 September 2008
เกริ่นนำ: ผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บนี้ เพื่อสื่อสารไปยังผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป (หรือผู้สมัคร ผู้ว่าฯ) - ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ตาม ตอนที่ #1 "หมาก็เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้" รายการ บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา ตอนที่ 33 - ปัญหากทม.ไม่ใช่แค่เรื่อง น้ำท่วม กับ เก็บขยะ ! - คนจน-คนรวย ในกทม. จะอยู่ร่วมกันอย่างไร ? - การแก้ปัญหาจราจร คือ การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจ โดยต้องบอกว่า คนจน ต้องไปก่อน ! - คน กทม. อยู่ในความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียมกัน อยู่โดยกินชีวิตกันและกัน ? - สรุป ปัญหา กทม. คืออะไร ? chupitchtv หมายเหตุ: ข้อเสนอที่นำเสนอนี้ เป็นนำไปเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานโยบายของผู้สมัครแต่ละคน เพื่อเลือกผู้ว่าฯ กทม.ในส่วนตัวของผมเองด้วย