แอ๊บกลาง

quote ภาษาไทยวันนี้ วันนี้เสนอคำว่า "แอ๊บกลาง" ตัวอย่างเช่น "พื้นที่สื่อถูกพวกแอ๊บกลางยึดไปหมด" ----- from @jiew in twitter
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น