ห้ามๆๆ จนหนังไทยเหลือแต่ผีและตัวตลก

7 April 2009
quote ในวงการหนังบ้านเราต้องห้ามตัวละครมีเซ็กซ์ ห้ามตัวละครพูดเรื่องการเมือง ห้ามตัวละครพูดเรื่องศาสนา ห้ามตัวละครพูดเรื่องสถาบัน ห้ามตัวละครค้ายาเสพติด คุณห้ามๆ อย่างนี้ไง ตัวละครถึงเป็นผี เป็นตัวตลก ซึ่งมันเป็นตัวละครที่ไม่มีอยู่ในโลก แต่มันวิ่งอยู่ในวงการหนังไทยได้ ----- จากบทสัมภาษณ์ ทรนง ศรีเชื้อ โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ Bioscope ฉบับที่ 89 เดือนเมษายน 2552