16 April 2009

ยัดข้อมูลลงในตารางฐานข้อมูล drupal

คือมีโจทย์อยู่ว่า ต้องทำการย้ายข้อมูลจาก cms ตัวเก่า (เขียนเอง) จับยัดเข้าไปใน drupal จึงทำการเขียนโค้ด mysql เพื่อทำการ query จับข้อมูลยัดเข้าไปในฐานข้อมูลของ drupal ซึ่งวิธีนี้อาจจะดูป่าเถือนไปสักหน่อย แหะๆ โครงสร้างตารางฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ node ของ drupal มีดังนี้... (ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญผ่านมาเจอข้อผิด ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ) - node : เก็บข้อมูล หัวข้ออ้างอิง แต่ละ node - node_revisions : เก็บเนื้อหาของ node revisions จะถูก node เรียกอีกที - term_node : เก็บข้อมูล tag ว่าแต่ละ node มี tag อะไรบ้าง - term_data : เก็บรายละเอียดของ tag (หรือ category) ว่ามีอะไรบ้าง โดนอ้างอิงจาก term_node - content_type_news (อันนี้เกิดขึ้นจากการสร้าง cck และชื่อ news ต่อท้ายเพราะสร้างบน content type : news) ถ้ามีก็ต้องดูตรงนี้ด้วย ส่วนความเห็น ที่ต่อท้ายแต่ละ node ซึ่งในครั้งนี้ เป็นไฟท์บังคับ ว่าจะต้องเอาความเห็นท้ายข่าวไปด้วย มาดูกันว่าต้องไปยุ่งกับตารางไหนบ้าง... - comments : แน่นอนตาราง comments เก็บทุกอย่างเกี่ยวกับแต่ละความเห็น - node_comment_statistics : เกี่ยวพันกับ node เพื่อบอกว่า แต่ละ node มีกี่ความเห็น และความเห็นล่าสุดคืออันไหน ล่าสุดดำเนินการย้ายไปทั้งสิ้น 1,000 บทความนิดๆ เสร็จสิ้น เป้าหมายต่อไป ย้ายข้อมูล 16,000+ บทความ... ไม่อยากจะนึก @_@