Skip to main content
คู่สนทนา: ปิดถนนไร้จริยธรรม ผมถาม: จริยธรรมต้องดูเจตนาด้วยมั้ย ? ผมถาม: ถ้าปิดถนน แต่คนยอมรับได้ แสดงว่ามีจริยธรรม เพราะทำไปเพื่อส่วนรวมหรือเปล่า ? ผมตอบ: ปิดถนนทำให้คนอื่นเดือดร้อน ผมตอบ: การทำให้คนอื่นเดือดร้อน-ลำบาก ซึ่งผมว่าไม่เกี่ยวกับว่าไม่มีจริยธรรม ปล-ไม่เกี่ยวกับบทสนทนาด้านบน: โปรดอย่าเอาคำว่าจริยธรรมมาเป็นตัววัด เพื่อบอกว่าใคร คนใด หรือกลุ่มได ควรได้หรือไม่ควรได้ ในสิ่งที่เขาพึงจะได้ ----- อันนี้แถม บทความน่าสนใจ : ทักษิณในฐานะกระจกปลุกสำนึกทางชนชั้นของเสื้อแดง (เว็บไซต์ประชาไท แปลจากบทความที่เคยลงใน The Nation)