Skip to main content

บันทึก 3 สัปดาห์ เว็บไซต์ ผู้ว่ากทม.com

ตั้งใจว่าอยากจะให้เว็บ ผู้ว่ากทม.com เป็นเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ "ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร" ให้มากที่สุด-เท่าที่จะเก็บเกี่ยวได้จากกระแสอินเทอร์เน็ต

โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็น ข่าว-ความเคลื่อนไหวประจำวัน เฟสบุ๊กของผู้สมัครแต่ละคน รวมทั้งคลิป-รายการต่างๆ ใน YouTube ที่คิดว่าประชาชนอยากรู้ข้อมูล-ประวัติของผู้สมัครคนไหน ก็สามารถคลิกอ่านได้จากชื่อของผู้สมัครแต่ละคนได้เลย

ผู้ว่า กทม

ทั้งนี้ในเว็บ ผู้ว่ากทม.com เอง ก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นในการหาเสียง ทั้งเรื่อง แอปพลิเคชั่น สำหรับคนกรุงเทพ (ถ้ามี) และ เรื่องการจัดการปัญหาจราจร-คมนาคมในภาพรวม สามารถคลิกเข้าไปอ่านเต็มๆ ได้ที่เว็บไซต์ ผู้ว่ากทม.com

ข้อเสนอการแก้ปัญหาจราจร-คมนาคมในกรุงเทพฯ

ทำการเขียนข้อเสนอการแก้ปัญหาการคมนาคมใน กทม. ถึงผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2556 ในเว็บไซต์ ผู้ว่ากทม.com

ปัญหาคมนาคมในภาพรวมเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่บั่นทอนความสุขของประชาชนในกรุงเทพฯ ทั้งผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และผู้ที่เข้ามาทำงานในเมืองหลวงแห่งนี้

กล่าวคือถ้าปัญหาการจราจรคมนาคมสามารถคลี่คลายได้ในทางที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง

โดยแบ่งเป็นหัวข้อคราวๆ เท่าที่นึกออก ดังนี้

Subscribe to bkkvote