Skip to main content
พบเว็บ Jaymart ไม่เข้ารหัส ข้อมูล "รหัสผ่าน" ของลูกค้า

ผู้เขียนได้สมัครบริการของบริษัท Jaymart ผ่านเว็บไซต์ Jaymart.co.th เพื่อเข้าใช้บริการ Enjoy Card/ประกันตัวเครื่องมือถือ และรับสิทธิพิเศษอื่นๆ

โดยหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อย ระบบได้ส่งอีเมลยืนยันการดำเนินการสำเร็จ พร้อมบอกรายละเอียดชื่อสมาชิกพร้อมรหัสผ่านที่ระบุไว้

poakpong Fri, 2017-12-08 - 11:17
Subscribe to Hash