ข้อมูลเบื้องต้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ประเภทบัตร วงเงิน และ การใช้งาน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่หลายคนเรียกว่า "บัตรคนจน" เพราะผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ถึงจะมีสิทธิได้รับบัตรดังกล่าว

ผู้มีสิทธิได้รับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไร ?

ผู้มีสิทธิได้รับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อปี จะได้รับเงินสนับสนุน 300 บาท ต่อเดือน
 • รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปี จะได้รับเงินสนับสนุน 200 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ทั้งสองกลุ่ม จะได้รับวงเงินสำหรับใช้เป็นส่วนลด ซื้อก๊าซหุงต้น จากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด อีกคนละ 45 บาท ต่อ 3 เดือน

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีกี่ประเภท ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท แยกตามพื้นที่อยู่อาศัย

1. บัตร Hybrid 2 Chips (บัตรแบบมี 2 ชิป)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบ 2 ชิป จะแจกให้กับผู้ที่อาศัยใน 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ นครปฐม โดยจะสามารถใช้ร่วมกับระบบตั๋วรวม เพื่อนำไปชำระค่าโดยสารรถเมล์ (ขสมก.) และ รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ

2. บัตร EMV (บัตรแบบชิปเดี่ยว)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีเพียง 1 ชิป จะแจกให้กับผู้ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ 7 จังหวัดที่กล่าวไปข้างต้น โดยจะไม่สามารถนำมาชำระค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้า แต่หากในอนาคต เปลี่ยนภูมิลำเนา สามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงบัตรได้

วงเงินสำหรับค่าโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

วงเงินสำหรับ สนับสนุนค่าโดยสารสาธารณะนั้น มีแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 1. ค่าโดยสาร รถเมล์ (ขสมก.) และ รถไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯ วงเงินรวมจำนวน 500 บาท ต่อเดือน
 2. ค่าโดยสาร บขส. วงเงินไม่เกิน 500 บาท ต่อเดือน
 3. ค่าโดยสารรถไฟ วงเงินไม่เกิน 500 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ วงเงินในแต่ละส่วนจะคำนวณแยกจากกันอย่างชัดเจน นำมาใช้ทดแทนกันไม่ได้

วงเงินในบัตรหมด สามารถเติมได้หรือไม่ ? หากใช้ไม่หมด สะสมไปเดือนต่อไป ได้หรือไม่ ?

วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับการเติมเงินแบบอัตโนมัติทันที ในวันที่ 1 ของทุกเดือน และ หากใช้ไม่หมดจะถูกลบออก สะสมไปใช้ในเดือนต่อไปไม่ได้

ทั้งนี้ หากในระหว่างเดือน ต้องการเพิ่มวงเงินในบัตร สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

วงเงินในบัตรไม่เพียงพอ ชำระเงินสดเพิ่มเติมได้

กรณีนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ แต่วงเงินในบัตรไม่เพียงพอ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินสดเพิ่มเติม จนครบตามราคาสินค้า

สรุปสถานที่ ที่สามารถใช้งาน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 • จุดรับชำระเงิน ตามร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 • จุดรับชำระเงิน ตามร้านก๊าซ ที่กระทรวงพลังงานกำหนด
 • เครื่องแตะบัตร เพื่อชำระค่าโดยสาร รถเมล์ ขสมก. และ รถไฟฟ้า
 • จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร รถประจำทาง บขส.
 • จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร รถไฟ (รฟท.) ทุกสถานี

เริ่มใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เมื่อไร ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยสามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

แต่สำหรับ ประชาชน ในเขต 7 จังหวัด จะสามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เนื่องจากไม่สามารถผลิตบัตรได้ทันวันที่ 21 กันยายน 2560

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางอนุญาตให้วงเงินสวัสดิการ ที่เหลือจากการใช้ในเดือนตุลาคม สะสมไปใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นกรณีพิเศษ

ผู้มีสิทธิได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนเท่าไร ?

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่รายละเอียด จำนวนผู้สมัครรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 • จำวนผู้ลงทะเบียน ทั้งสิ้น = 14,176,170 คน
 • ไม่ผ่านคุณสมบัติ = 2,744,489 คน
 • ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น = 11,431,681 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม: