สอบถาม: พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ต้องมีขนาดไม่เกินเท่าไร ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ?

เป็นคำถามที่ต้องเช็คคำตอบกันทุกครั้งก่อนเดินทาง ว่าจะสามารถนำพาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าขนาดพกพา ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?

การกำหนดขนาดของพาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ในการขึ้นเครื่องบิน ออกมานานแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นคำถามที่ต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนขึ้นเครื่องบิน

อัพเดท ภาพ InfoGraphic ณ สนามบินดอนเมือง เดือนพฤศจิกายน 2560 ให้ข้อมูลเอาไว้ดังนี้

อนุญาตให้นำพาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) พกติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร แต่ไม่อนุญาตให้ใส่กระเป๋าโหลดไว้ในห้องสำภาระใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาด

สำหรับขนาดของพาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องบินไปได้นั้นแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ

  • ความจุไฟฟ้า ไม่เกิน 20,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน
  • ความจุไฟฟ้า มากกว่า 20,000 - 32,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ไม่เกิน 2 ก้อน

ทั้งนี้ พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ที่มีความจุไฟฟ้า มากกว่า 32,000 mAh ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินทุกกรณี

** หมายเหตุ: หากอุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) ที่ไม่มีฉลากบอกขนาดความจุไฟฟ้า จะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินเช่นกัน

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น