การประยุกต์ใช้ RSS เป็นตัว Delivery content ส่งเนื้อหาจากเว็บไปยังบริการออนไลน์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้ RSS ให้เป็นตัว Delivery content ส่งเนื้อหาอัปเดทไปยังบริการออนไลน์ต่างๆ

RSS เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่ง ที่ใช้เผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ ผ่านรูปแบบโครงสร้างไฟล์ที่เป็น XML

เว็บไซต์ทั่วไป โดยเฉพาะ CMS ต่างๆ นำ RSS มาใช้เผยแพร่ Feed เนื้อหาล่าสุด โดยในไฟล์ XML ดังกล่าว จะระบุ หัวข้อเรื่อง เนื้อหาบทความ และวันที่เวลา เพื่อใช้ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลอัปเดทหรือไม่

ถ้าใช้ CMS WordPress ตำแหน่ง Path ของ RSS Feed คือ https://www.yourwebsite.com/feed
หรือถ้าใช้ CMS Drupal ตำแหน่งของ RSS Feed คือ https://www.yourwebsite.com/rss.xml

ตัวอย่างการใช้งาน RSS Feed สำหรับผู้ดูแลเว็บ หรือ ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บ

ส่งเนื้อหาล่าสุดจากเว็บ ให้ไปโพสต์ใน Social media แบบอัตโนมัติ

ปัจจุบัน มี Social media หลากหลาย กลุ่มเป้าหมายก็กระจายอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ การที่จะไปโฟกัสทุกแพลตฟอร์มก็เป็นการใช้กำลังแรงงานค่อนข้างมาก

การใช้ระบบอัตโนมัติมาช่วยอุดช่องโหว่ในบางกรณี ก็จะลดการใช้แรงงานไปได้

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Dlvrit.com (อ่านว่า Delivery it) ที่ช่วยกระจายเนื้อหาไปยัง Social media ต่างๆ ทั้ง Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google My Business Page โดยนำ RSS Feed จากเว็บไซต์ ไปผูกบัญชีเอาไว้ เมื่อเว็บไซต์มีเนื้อหาใหม่ ระบบ Dlvrit.com ก็จะไปโพสต์ใน Social media ที่เราผูกเอาไว้ทันที

กระจาย Podcast ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ

ในบรรยากาศที่รายการ Podcast ได้รับความนิยมมากขึ้น อาจจะเพราะเข้ากับ Life Style ของผู้ฟัง ที่ชอบฟังเฉพาะเสียง บริการเซิร์ฟเวอร์ฝากไฟล์เสียง Podcast ก็มีบริการ กระจายข้อมูล Podcast ไปยัง แพลตฟอร์มหลักอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Podbean.com ผู้ให้บริการฝากไฟล์เสียง สำหรับรายการ Podcast สามารถที่จะกระจายเนื้อหาไปยังผู้ให้บริการ Podcast รายใหญ่ ทั้ง Apple Podcast, Spotify Podcast หรือ Google Podcast เพียงแค่ลงทะเบียนเปิดบัญชี แล้วเชื่อมโยงกันด้วยไฟล์ RSS Feed

ตัวอย่างการใช้งาน RSS Feed สำหรับผู้อ่านทั่วไป หรือ คนที่ต้องการติดตามข่าวสาร

ดึง Feed จากหลายแหล่งมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการติดตามข่าวสาร

หากต้องการติดตามข่าวสารจากหลากหลายเว็บไซต์ และการเปิดดูทีละเว็บไซต์ อาจทำให้ตกหล่น ผิดพลาด และใช้เวลาพอสมควร 

แต่ถ้าเว็บไซต์ดังกล่าว มีบริการ RSS Feed เราก็สามารถนำมาใส่ในโปรแกรม หรือเว็บไซต์ Feed Reader เพื่อรวมทุกเว็บไว้ในที่เดียว

ตัวอย่างเว็บอ่าน Feed เช่น Feedly.com หรือ โปรแกรมอ่าน Feed ในคอมพิวเตอร์ Windows เช่น Mozilla Thunderbird

ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ RSS Feed ยังมีอีกมากมาย อยู่ที่ว่าผู้ใช้งานเข้าใจการทำงานหรือไม่ และสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร