Skip to main content
Photoscape : วิธีใส่โลโก้ในรูปภาพพร้อมกันหลายไฟล์ในครั้งเดียว

โปรแกรม Photoscape โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการจัดการรูปภาพในปริมาณมาก ในครั้งนี้จะแนะนำเทคนิกการใส่โลโก้ ในการทำงานเพียงครั้งเดียว

poakpong Wed, 2022-01-19 - 10:31

XnView เปลี่ยนขนาดรูปภาพจำนวนมากในพริบๆๆๆตา

XnView's Logo XnView เป็นโปรแกรมค้นหา/เปิดดู/แก้ไข รูปภาพในระบบ Windows XP รวมทั้ง Vista มีคุณสมบัติคล้ายกับ ACDSee แต่ที่ต่างกันคือ ACDSee ต้องซื้อ แต่ XnView ดาวน์โหลดได้ฟรี เพราะเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ซ คำถามสำคัญอันหนึ่ง สำหรับผู้ใช้งาน XnView คือ โปรแกรมนี้สามารถทำงานกับหลายๆ ไฟล์พร้อมกันได้หรือไม่ เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนขยายขนาด ตัดขอบ ฯลฯ ในหนังสือ OpenSource2Day ฉบับเดือน พ.ย. 2550 มีแนะนำวิธีการย่อรูปภาพจำนวนมากด้วยโปรแกรม XnView ดังนี้
Subscribe to Batch convert