Skip to main content

ผมเป็น พันธมิตร ... แต่ไม่ไช่พันธมิตร

20 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจากหลายๆ ภาคส่วน ที่เรียกร้องประชาธิปไตย ได้ผลิตหนังสือให้ความรู้ประชาชน ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ราคาถูกแต่เนื้อหาอัดแน่น ทั้งประวัติศาสตร์ การต่อสู้ ทางการเมือง เพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตุในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของยุคนั้นๆ ซึ่งต่างจาก กลุ่มพันธมิตรยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิง ..... 20 years ago คัดลอกมาจาก macxth - การเมือง ตอน ผมเป็น พันธมิตร...แ

"ปักหมุด...เทใจ" บันทึกประสบการณ์ชีวิตเหยี่ยวข่าวอิศรา

ปักหมุด...เทใจ วันก่อนไปบ้านพี่แจง ได้หนังสือมาเล่มนึง "ปักหมุด...เทใจ" บันทึกประสบการณ์ชีวิตเหยี่ยวข่าวอิศรา หนังสือรวมบันทึกของนักข่าวที่ทำงานกับศูนย์ข่าวอิศรา (ปัจจุบันเป็นสถาบันข่าวอิศรา) สมาคมนักข่าวฯ อ่านแล้ว(แต่ยังไม่จบ)ทำให้เห็นถึงที่มาที่ไป และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานของพี่ๆ นักข่าว
Subscribe to Book