Skip to main content

บันทึกความทรงจำ (ออนไลน์)

เราเก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ที่ไหนกันบ้าง คำถามนี้ ถ้าย้อนไปสัก 10 ปี ที่แล้ว อาจจะได้คำตอบจากหลายคนว่าเขียนใส่สมุดไดอะรี่

หรือถ้ายุคเห่ออินเตอร์เนตใหม่ๆ ก็อาจจะได้คำตอบว่า เว็บไดอะรี่

หรือในยุคเริ่มต้นของเว็บ 2.0 สัก 4-5 ปีก่อน ก็อาจจะได้คำตอบว่า เขียนใส่บล็อก ทั้งแบบโฮสเองและแบบที่ใช้บริการตามเว็บใหญ่

แล้วถ้าเอาให้มันใกล้เวลาปัจจุบันมากขึ้นอีก หลายคนก็เลือกใช้ social network ในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเท่าที่ลองนึกดู เว็บไซต์ที่เข้าข่ายน่าจะเป็น hi5, myspace ส่วน facebook, twitter นี่มาทีหลัง แต่ก็แรงที่สุดในช่วงเวลานี้ (พ.ค. 2012)

Subscribe to Diary