Skip to main content

[Photo Sphere] วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

มาร่วมงานเลี้ยงที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาว่างก็แวะไปเดินชมความสวยงามของ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งถ่ายภาพในแบบ Photo Sphere ด้วยมือถือ Nexus 4

บรรยากาศบริเวณรอบๆ พระธาตุ

Subscribe to Doi Suthep