Skip to main content

มาทำความรู้จักกับบลูมเบิร์กกันสักหน่อย

ตอนนี้ข่าวสารบ้านเมือง (ทั้งโต๊ะการเมือง และโต๊ะเศรษฐกิจ) มีการพูดถึงชื่อบริษัทที่ให้บริการข้อมูล ทางด้านการเงินอยู่บริษัทหนึ่ง นั่นคือ "บลูมเบิร์ก" เรามาลองค้นหาข้อมูลแบบง่ายๆ เร็วๆ จากกูเกิ้ลกันว่า จริงๆ แล้ว "บลูมเบิร์ก" คือใคร-ทำอะไร-มีสำนักงานที่ไหน แล้วมีความสำคัญต่อกิจการด้านการเงินอย่างไร

bloomberg's logo from wikipedia.org

บลูมเบิร์ก หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Bloomberg L.P. เป็นกิจการที่ก่อตั้งโดย Michael Bloomberg ปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก (ลาออกจากการบริหารเพื่อไปเป็นนายกเทศมนตรี ตั้งแต่ปี 2001 แต่ยังถือหุ้น 88%) ตามคำนิยามใน Wikipedia อธิบายเอาไว้ว่า Bloomberg คือ a financial software services company

Subscribe to Financial