Gecko

Microsoft ประกาศเลิกทำ EdgeHTML ยอมแพ้ในสงครามเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้เหลือแค่ 3 แกนหลัก?

จากข่าว Microsoft ประกาศเลิกทำ EdgeHTML ที่เป็นฐานในการพัฒนาตัวโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Edge (ที่ตั้งใจเอามาแทน Internet Explorer หรือ IE เดิม ของระบบปฏิบัติการ Windows) โดยการเลิกทำ EdgeHTML ของ Microsoft นั้น จะหันไปใช้ฐานโปรแกรม Chromium ซึ่งเป็นฐานเดียวกับโปรแกรม Google Chrome และ Opera รวมถึงอีกหลายๆ โปรแกรม (อ่านได้จาก wikipedia)