Skip to main content

ซื้อคอมเล่นเกม/ทำงาน ต้องการ์ดจอ RTX 3060 หรือสูงกว่า

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเลือกสเปคคอมพิวเตอร์ และติดตามวงการคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง คำถามที่ถูกถามบ่อย คือ การ์ดจอสำหรับคอมพิวเตอร์ทำงาน/คอมพิวเตอร์เล่นเกม ที่ใช้การ์ดจอตระกูล Nvidia GeForce RTX 30 Series นั้น ถ้าจะใช้เป็นรุ่น GeForce RTX 3050 Ti เพียงพอต่อการทำงานหรือไม่? ซึ่งก็จะตอบในทุกครั้งว่า ควรเลือกเป็น GeForce RTX 3060 เป็นอย่างน้อย หรือเลือกที่สเปคสูงขึ้นไปอีก ไม่ควรใช้ GeForce RTX 3050 Ti ด้วยปัจจัยด้านราคา ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำงานได้ลำบากไม่ราบรื่น

Subscribe to GeForce RTX 3050 Ti