Skip to main content

[Smartphone Articles] Google Translate "แปลทันใจ" เพิ่มภาษา แปลเป็นภาษาไทยได้แล้ว

คุณสมบัติ "แปลทันใจ" ของ Google Translate นี้ มีให้ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2015 ที่ผ่านมา แต่ในขณะนั้นรองรับการใช้งานเพียงแค่ 7 ภาษายุโรปเท่านั้น

Google Translate for Android รองรับการเขียนตัวอักษรภาษาไทย

ล่าสุด Google Translate for Android ได้ทำการอัพเดท โดยคุณสมบัติล่าสุดคือรองรับการเขียนตัวอักษร (วาดบนหน้าจอ) ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสมบัติการเขียนตัวอักษรนั้น Google ได้ทะยอยใส่เข้ามาใน Google Translate for Android ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาแล้ว แต่เพิ่งจะรองรับภาษาไทย และภาษาฮินดู สามารถดาวน์โหลด Google Translate for Android เวอร์ชั่น 2.8 ได้ที่ Play Store (Google Translate)

Subscribe to Google Translate