Skip to main content

ใครๆ ก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ - Amnesty International Thailand

ทุกคนสามารถเป็นนักปกป้องสิทธิได้ เอาแค่อยู่ในโรงเรียน มีการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน แล้วมีเด็กคนหนึ่งบอกว่า เอ๊ะ ทำไมเราไม่ได้เป็นดรัมเมเยอร์วะ เพราะครูเขาก็จะแบบว่า ใครสวย อะ ไปก่อน ทำไมครูถึงไม่สร้างกระบวนการคัดเลือกและสมัครเอา แค่เขารู้สึกแค่นี้ แสดงว่าเขาเป็นนักปกป้องสิทธิแล้ว

คุณเป็นได้หมดเลยในโลกใบนี้ คุณจะเป็นแม่บ้านแล้วคุณได้รับเงินเดือนช้า คุณก็เป็นนักปกป้องสิทธิแล้ว ถ้าคุณลุกขึ้นมาถามว่าทำไมฉันได้เงินช้า แค่เขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมในตัวเขานิดนึง ก็เป็นนักปกป้องสิทธิแล้ว

การแก้ไข มาตรา 112 ไม่ใช่ ล้มล้างสถาบันฯ

คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112

สืบเนื่องจาก ข้อเสนอแก้ไข มาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญา ของคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112) ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายภาคส่วน โดยมีคณะนิติราษฎร์เป็นส่วนหนึ่งในคณะรณรงค์ฯ

และจากข้อเสนอดังกล่าว ทำให้มีความเห็นตามมามากมาย โดยเฉพาะหลายคนวิจารณ์ว่าข้อเสนอนี้เป็นการล้มสถาบันฯ

ตัวบทของ มาตรา 112 ในปัจจุบันเขียนไว้ว่า “มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” ซึ่งจากถ้อยความข้างตัน จะเห็นว่ามาตราดังกล่าว เขียนไว้แบบกว้าง และไม่ได้ระบุฐานความผิดที่ชัดเจน อย่างไรคือการดูหมิ่น อย่างไรคือความอาฆาตมาดร้าย รวมทั้งสิ่งสำคัญ กฎหมายอาญามาตรา 112 นี้ อนุญาตให้ผู้ใดคนใดก็ได้ สามารถยื่นกล่าวโทษบุคคลอื่นได้โดยตรง

และถ้าเปรียบเทียบกับข้อเสนอของ ครก. 112 ซึ่งร่างโดยนิติราษฎร์ ได้ทำการขยายเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดความชัดเจนของกฎหมาย ดังนี้

Subscribe to Human Rights