Skip to main content

คนเรามันเฟคเป็นคนอื่นได้ไม่นานหรอก สุดท้ายการเป็นตัวเองมันจะโผล่ออกมา - น้ำใส BNK48

น้ำใส BNK48

"แบบ.. เอาจริงๆ หนูว่า คนเราอะมันเฟคเป็นคนอื่นได้ไม่นานหรอก สุดท้ายแล้วการเป็นตัวเองมันจะโผล่ออกมาเอง โผล่ออกไปไม่มากก็น้อย สุดท้ายแล้วสมมติว่าอยู่ในไลฟ์ตู้ปลาอย่างนี้ สักวันก็ต้องมีคนเห็นว่า อ้า... เป็นคนพูดมากนี่ อะไรแบบนี้ สักวันก็ต้องมีคนเห็นว่าเรามีอะไร"

Subscribe to Namsai BNK48