Skip to main content
Photoscape : วิธีใส่โลโก้ในรูปภาพพร้อมกันหลายไฟล์ในครั้งเดียว

โปรแกรม Photoscape โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการจัดการรูปภาพในปริมาณมาก ในครั้งนี้จะแนะนำเทคนิกการใส่โลโก้ ในการทำงานเพียงครั้งเดียว

poakpong Wed, 2022-01-19 - 10:31

แนะนำแอพ Pixlr X: Photo Editor เว็บสำหรับแก้ไขรูปภาพออนไลน์

ถ้าถามถึงโปรแกรมแต่งภาพ เกือบทุกคนน่าจะนึกถึง Adobe Photoshop โปรแกรมมหาชน แต่ทว่าการที่จะหาโปรแกรม Photoshop มาใช้งานได้นั้น ต้องดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งขนาดใหญ่ รวมถึงต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน เพื่อได้สิทธิใช้งานแบบลิขสิทธิถูกต้อง (ในอดีตต้องเสียค่าสิทธิในการใช้โปรแกรมหลายหมื่นบาท)

ทำให้เกิดโปรแกรมทางเลือกออกมาให้เลือกใช้ทดแทนมากมาย อาทิ Photoscape, GIMP, Krita หรือ SumoPaint เป็นต้น

Subscribe to Photo Editor