Samsung Galaxy Note

เปิดตัว Samsung M ในอินเดีย และ สายการผลิตมือถือ Samsung ในอนาคต?

แบรนด์มือถือเกาหลีใต้ Samsung เปิดตัวมือถือซีรี่ย์ล่าสุด Samsung M ในประเทศอินเดีย โดยวางตำแหน่งสินค้าเป็นมือถือราคาประหยัด เปิดตัวในราคา 7,900 - 12,900 รูปี (3,500 - 5,700 บาท) เท่านั้น!

Samsung Galaxy M20

Subscribe to Samsung Galaxy Note