Skip to main content
แพนด้า - กุมภาพันธ์ 2013

จากทริปการเดินทางรอบเดียวกับเรื่องก่อนหน้านี้ ทั้งเรื่องภาพถ่าย วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และ ปั้มก๊าซ ปตท. ต.บ้านแป้ง, อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ยังได้แวะไปเยี่ยมบ้านแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วย

เมื่อครั้งปี 2007 ได้แวะไปดูแพนด้ามาแล้วรอบหนึ่ง ตอนนั้นยังไม่มีสมาชิกตัวที่สาม "หลินปิง" มีแค่ "ช่วงช่วง" และ "หลินฮุ้ย"

ไปรอบนี้ กุมภาพันธ์ 2013 แพนด้า "หลินปิง" อายุ 4 ขวบ (เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2009 จากการผสมเทียม) โดยทางสวนสัตว์เชียงใหม่แบ่งโซนจัดแสดง แยกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ "ช่วงช่วง" และส่วนของ "หลินฮุ้ย กับ หลินปิง"

ป้ายบอกทางไปบ้านแพนด้า

แพนด้า เชียงใหม่

poakpong Tue, 2013-02-26 - 01:44
Subscribe to Zoo