ขั้นตอนติดตั้ง Drupal แบบ Step-by-Step

Drupal ต้องการระบบพื้นฐานดังนี้ (อ่านข้อมูลแบบละเอียดได้ที่ System requirements)

 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache หรือ IIS
 • โปรแกรมแปลภาษา PHP
 • ฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL

ขั้นตอน

 • ดาวน์โหดลไฟล์ drupal-6.x.tar.gz (ควรเลือกรุ่นเวอร์ชั่นล่าสุด) จากหน้าดาวน์โหลดในเว็บไซต์ drupal.org
 • ดำเนินการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และนำไฟล์ทั้งหมดรวมทั้งไฟล์ .htaccess ไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่จะใช้งานในเว็บไซต์ (อาจจะเป็น root พาธ website.com/ หรือ website.com/drupal/ ก็ได้)
 • คัดลอกสำเนาไฟล์ default.settings.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ /sites/default/ ให้เป็นไฟล์ settings.php และกำหนดสิทธิ (permission) ให้ผู้ใช้-เจ้าของ (owner) สามารถเขียนข้อมูลในไฟล์ได้
 • พิมพ์ URL พาธของเว็บไซต์ที่เก็บไฟล์ drupal เอาไว้ เพื่อเริ่มดำเนินการติดตั้งฐานข้อมูล
 • เลือก Install Drupal in English
 • ใส่ข้อมูล Database โดยพิมพ์ชื่อฐานข้อมูล Database name, ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล Database username และรหัสผ่าน Database password
 • ในบางกรณีถ้าฐานข้อมูลอยู่คนละเครื่องกับไฟล์ข้อมูลเว็บ ให้เปลี่ยนชื่อ Database host จาก localhost เป็นชื่อ Server อื่น รวมทั้ง Database port ส่วนข้อมูล Table prefix ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อจะได้ช่วยแยกตารางของฐานข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้น
 • หลังจากสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะให้กำหนดข้อมูลชื่อเว็บไซต์ Site name อีเมลหลักของเว็บ Site e-mail address
 • กำหนดชื่อผู้ใช้งานคนแรก (user หมายเลข id 1) ซึ่งจะเป็น root admin อัตโนมัติ (ดำเนินการได้ทุกอย่างภายในเว็บไซต์) โดยจะกำหนดเป็นชื่ออะไรก็ได้, E-mail address และ รหัสผ่าน Password
 • ตัวเลือกอื่นๆ เวลาของเซิร์ฟเวอร์ Default time zome, เปิดใช้งาน Clean URLs เพื่อซ่อน /?q= ออกจาก URLs (แต่จะใช้งานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ และไฟล์ .htaccess) และระบบเตือนเมื่อมีการอัพเดท Update notifications
 • หลังจากกำหนดข้อมูลเรียบร้อย ก็คลิก Your new site พร้อมใช้งาน :-)
 • หากมีข้อความเตือนเรื่องสิทธิการใช้งาน (permission) เกี่ยวกับไฟล์ settings.php ให้กำหนดสิทธิเป็นอย่างอื่น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์