วิธีแก้ไข Google Chrome Browser แสดงภาษาไทยไม่ได้

เรื่องของเรื่องคือว่าโปรแกรม Google Chrome Browser ใน Windows 8.1 มันแสดงผลตัวอักษรภาษาไทยไม่ได้ โดยมีปัญหากับเฉพาะบางเว็บ และเป็นกับ Google Chrome Browser เท่านั้น ใน Mozilla Firefox และ Microsoft IE แสดงผลได้ถูกต้องตามปกติ

จากการค้นหาข้อมูลพบว่ามีหลายคนเกิดอาการลักษณะนี้ โดยคำตอบที่ได้เกิดจากแบบตัวอักษร (font) Helvetica Neue นั้นมีปัญหาไม่สมบูรณ์ จึงทำให้การแสดงผลใน Google Chrome Browser แสดงผลภาษาไทยไม่ได้นั่นเอง

วิธีแก้ไข Google Chrome Browser แสดงภาษาไทยไม่ได้ แบบง่ายและรวดเร็ว คือให้ทำการลบ font ที่ชื่อ Helvetica Neue ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ Fonts ในระบบปฏิบัติการ Windows หลังจากนั้นก็ทำการ restart อีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากทำการลบ font ชื่อ Helvetica Neue ออกแล้ว Google Chrome Browser ก็จะสามารถแสดงผลตัวอักษรภาษาไทยได้เช่นเดิม