เทคนิค resize ย่อภาพ ใน Mac, Windows, iPhone, Samsung Android

รวมเทคนิค การย่อขนาด resize รูปภาพ ในระบบต่างๆ เช่น MacOS, Windows 11 มือถือ iPhone และ Samsung Galaxy Android

ย่อขนาด resize รูปภาพใน MacOS

1. เปิดรูปภาพด้วยโปรแกรม Preview

2. คลิกที่ไอค่อนแก้ไข (สัญลักษณ์รูปปากกา) คลิกปุ่นปรับขนาด โดยจะมีตัวเลือกให้กำหนด ความกว้าง x ความสูง หรือเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ

ย่อขนาด resize รูปภาพใน Windows 11

1. เปิดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photos

2. คลิกที่เมนูเพิ่มเติม (จุดสามจุด) เลือก Resize image

3. กำหนดขนาดรูปภาพที่ต้องการ โดยสามารถกำหนดขนาดพิกเซล หรือ เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ รวมถึงความละเอียดของภาพที่ต้องการ

ย่อขนาด resize รูปภาพในมือถือ iPhone

มือถือ iPhone ไม่มี เมนู ย่อขนาด resize รูปภาพ แต่จากการค้นข้อมูบ พบคำแนะนำว่า ให้แชร์รูปภาพจากแอป Photos ไปที่อีเมล แล้วส่งอีเมลหาตัวเอง โดยแอป Photos จะถามว่า ให้ย่อขนาด resize รูปภาพ ก่อนที่จะแนบภาพเป็นไฟล์แนบในอีเมลหรือไม่

ย่อขนาด resize รูปภาพในมือถือ Samsung Galaxy

1. เปิดแอป Gallery แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการย่อขนาด

2. แตะเลือกเมนู Edit สัญลักษณ์รูปปากกา

3. เลือกเมนูเพิ่มเติม (จุดสามจุด) เลือกเมนู Resize แล้วเลือกขนาดรูปภาพที่ต้องการ

 

อ่านเพิ่มเติม: