อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ มิเตอร์ ราคาใหม่ (พ.ศ. 2558)

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ มิเตอร์ TAXI METER ในเขตกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ มิเตอร์ (พ.ศ. 2557)

ระยะทาง (กิโลเมตร)ค่าโดยสารเดิม
(พ.ศ. 2551)
ค่าโดยสารใหม่
(พ.ศ. 2557)
ระยะทาง ไม่เกิน 1 กิโลเมตร แรก35 บาท35 บาท
มากกว่า 1 กิโลเมตร - ไม่เกิน 10 กิโลเมตร (เดิม กม. 2-12)5 บาท / กม.5.50 บาท / กิโลเมตร
มากกว่า 10 กิโลเมตร - ไม่เกิน 20 กิโลเมตร (เดิม กม. 13-20)5.50 บาท / กม.6.50 บาท / กิโลเมตร
มากกว่า 20 กิโลเมตร - ไม่เกิน 40 กิโลเมตร6 บาท / กม.7.50 บาท / กิโลเมตร
มากกว่า 40 กิโลเมตร - ไม่เกิน 60 กิโลเมตร6.50 บาท / กท.8 บาท / กิโลเมตร
มากกว่า 60 กิโลเมตร - ไม่เกิน 80 กิโลเมตร7.50 บาท / กม.9 บาท / กิโลเมตร
มากกว่า 80 กิโลเมตร ขึ้นไป8.50 บาท / กม.10.50 บาท / กิโลเมตร
กรณีรถแท็กซี่ไม่สามารถเคลื่อนที่ ความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม. (รถติด-เคลื่อนตัวช้า)1.5 บาท / นาที2 บาท / นาที
กรณ๊เรียกรถแท็กซี่ ผ่านศูนย์บริการ ต้องจ่ายเพิ่ม20 บาท20 บาท
กรณีเรียกรถแท็กซี่ ภายในสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องจ่ายเพิ่ม50 บาท50 บาท

ตัวอย่างการคำนวณค่าโดยสารอัตราใหม่ (พ.ศ. 2557)

หากเรียกบริการรถแท็กซี่มิเตอร์ โดยสารจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สถานีรถไฟดอนเมือง ระยะทาง 19 กิโลเมตร / เวลาเดินทางประมาณ 41 นาที นับเฉพาะเวลารถติด (41-25 นาที) = 16 นาที คำนวณค่าโดยสารได้ดังต่อไปนี้

  • กิโลเมตร ที่ 1 = 35 บาท
  • กิโลเมตร ที่ 2-10 (กม.ละ 5.50 บาท) = 9 x 5.50 = 49.50 บาท
  • กิโลเมตร ที่ 11-19 (กม.ละ 6.50 บาท) = 9 x 6.50 = 58.50 บาท
  • นับเวลารถติด 16 นาที (นาทีละ 2 บาท) = 16 x 2 = 32 บาท
  • รวมค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ = 35 + 49.50 + 58.50 + 32 = 175 บาท

แต่ถ้าหากใช้อัตราค่าโดยสาร อ้างอิง พ.ศ. 2551 จะเสียค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 152 บาท