รีวิว ชำระเงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านแอพ GHB ALL ได้จากทุกธนาคาร

ก่อนหน้านี้เคยอ่านเจอว่า สามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วผูกพร้อมพ์เพย์กับเบอร์มือถือ เพื่อใช้รับโอนเงินเข้าบัญชี แล้วล็อกอินเข้าเว็บไซต์ (Online Banking) เพื่อชำระเงินกู้ จากบัญชีเงินฝากไปเข้าบัญชีเงินกู้

จึงเป็นที่มาของการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพระรามหก แล้วพบว่ากระบวนการดังกล่าวข้างต้นนั้นล้าสมัยไปเสียแล้ว ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำแอพที่สามารถชำระเงินกู้ได้จากธนาคารอื่นทุกธนาคาร กล่าวคือ แอพของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสร้าง QR Code สำหรับรับจ่ายเงิน แล้วนำไปสแกนด้วยแอพของธนาคารอื่นอะไรก็ได้ ที่มีฟังก์ชั่นอ่าน QR Code

แอพ GHB ALL ชำระเงินกู้ ได้จากทุกธนาคาร

รายละเอียดเกี่ยวกับแอพ GHB ALL คลิกดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - https://www.ghbank.co.th/electronic-services/application/ghb-all

กระบวนการก่อนเริ่มใช้งาน จำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนแอพ และผูกบัญชีเงินกู้ รวมทั้งเบอร์มือถือ ที่สำนักงานสาขาเสียก่อน โดยต้องเซ็นเอกสารขอเปิดใช้งาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

ในระหว่างนี้สามารถดาวน์โหลดแอพ GHB ALL รอไว้ในเครื่องได้เลย

เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จเรียบร้อย จะขอมือถือเพื่อเปิดเข้าแอพ กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัญชีเงินกู้ เบอร์มือถือ เพื่อเปิดใช้งานแอพ

เมื่อลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อย แอพ GHB ALL ก็พร้อมทำการชำระเงินกู้ได้ทันที

ขั้นตอนชำระเงินกู้ผ่านแอพ GHB ALL

1. เปิดแอพ GHB ALL เพื่อเปิดเมนู ชำระเงินกู้

2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลบัญชีเงินกู้ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของธนาคาร

3. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงินกู้ (ทำเครื่องหมายถูกด้านหลัง) จากนั้น ตรวจสอบ ยอดชำระ แล้วกดปุ่ม QR Code

4. แอพจะสร้าง QR Code พร้อมรายละเอียดต่างๆ หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการบันทึกภาพ QR Code นี้ลงในมือถือ

5. เปิดแอพธนาคารอื่น (ในกรณีนี้เลือกใช้ K PLUS) เลือกเมนู สแกน QR Code

6. กดปุ่ม เลือกรูปภาพ เพื่อเปิดรูปภาพแทนการสแกน

7. เลือกไฟล์ภาพ QR Code ที่สร้างจากแอพ GHB ALL เมื่อสักครู่ (ข้อ 4.)

8. ตรวจสอบรายละเอียด เลขบัญชีเงินกู้ และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ โดยกดจ่ายเงินจากแอพ K PLUS ได้ทันที

ทั้งนี้ วันเวลาอ้างอิงในการชำระเงินกู้ จะอ้างอิงจากแอพธนาคารที่ชำระสำเร็จ โดยจะมีการส่งข้อความ SMS เป็นหลักฐานอีกช่องทางหนี่ง

ส่วนหลักฐานการชำระเงินแบบเต็มรูปแบบ จะสามารถเรียกดูได้จากแอพ GHB ALL ในวันถัดไป และจะมีใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งไปตามที่อยู่อีกด้วย