Skip to main content

รีวิว ชำระเงินกู้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านแอพ GHB ALL ได้จากทุกธนาคาร

ก่อนหน้านี้เคยอ่านเจอว่า สามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วผูกพร้อมพ์เพย์กับเบอร์มือถือ เพื่อใช้รับโอนเงินเข้าบัญชี แล้วล็อกอินเข้าเว็บไซต์ (Online Banking) เพื่อชำระเงินกู้ จากบัญชีเงินฝากไปเข้าบัญชีเงินกู้

จึงเป็นที่มาของการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพระรามหก แล้วพบว่ากระบวนการดังกล่าวข้างต้นนั้นล้าสมัยไปเสียแล้ว ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำแอพที่สามารถชำระเงินกู้ได้จากธนาคารอื่นทุกธนาคาร กล่าวคือ แอพของธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสร้าง QR Code สำหรับรับจ่ายเงิน แล้วนำไปสแกนด้วยแอพของธนาคารอื่นอะไรก็ได้ ที่มีฟังก์ชั่นอ่าน QR Code

Subscribe to GHB All