ขั้นตอนการต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี ที่ขนส่งฯ 2 (สวนผัก)

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี อัพเดทล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

1. เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และ ใบอนุญาตขับรถฯ ที่กำลังจะหมดอายุ

สามารถต่ออายุใบอนุญาตขับรถฯ ก่อนวันหมดอายุ ไม่เกิน 6 เดือน และขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี

2. ไปรับบัตรคิว ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ให้ไปก่อนเวลาสำนักงานขนส่งฯ เปิดทำการ

ก่อนไปรับบัตรคิว ให้เขียนชื่อ และเบอร์มือถือ ในแบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ที่อยู่ด้านหลัง และยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรคิว

3. หลังจากได้บัตรคิวแล้ว รอเจ้าหน้าที่เรียกไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

สำหรับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ ทดสอบตาบอดสี, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบสายตาทางลึก และ ทดสอบการตอบสนอง (เหยียบเบรก)

4. เข้าอบรมวินัยจราจร 1 ชั่วโมง

เมื่อผ่านขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้ว จำเป็นต้องเข้าอบรมวินัยจราจร 1 ชั่วโมง

5. รับบัตรคิวเพื่อรอชำระเงิน และถ่ายรูปทำบัตร

เมื่อผ่านการอบรมวินัยจราจร ก็มารอชำระเงินค่าธรรมเนียม รวม 505 บาท และถ่ายรูปสำหรับทำใบอนุญาตขับรถฯ

สรุประยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 3 ชั่วโมง