อ่านข่าวเว็บไหนดี? แนะนำเว็บอ่านข่าวออนไลน์ ข่าวสังคม ข่าวการเมือง

แนะนำเว็บอ่านข่าวออนไลน์ ติดตามข่าวสาร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื้อหาล่าสุด นอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย

workpointTODAY

workpointTODAY | ข่าว สาระ ความรู้ ธุรกิจ ในประเทศและต่างประเทศ ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

https://workpointtoday.com/

The Opener

ข่าวสาร บทวิเคราะห์ สัมภาษณ์พิเศษ บทบรรณาธิการ

https://theopener.co.th/

ประชาไท Prachatai.com

“ประชาไท” คือหนังสือพิมพ์อิสระบนเว็บ ที่คณะผู้ก่อตั้งมีแนวคิดที่จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสรับรู้และรู้ทันสถานการณ์ของสังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาสุขภาวะ วิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของ

https://prachatai.com

BBC Thai

ไม่พลาดข่าวสำคัญและเรื่องน่ารู้ทั่วโลกกับ บีบีซีไทย

https://www.bbc.com/thai

The Reporters

เรื่องราว ข่าวสาร ความเป็นไปในสังคมในทุกแง่มุม

https://www.thereporters.co/

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

พื้นที่นำเสนอเรื่องระบบสุขภาพ วงการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายขอบ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถหาได้จากสื่อกระแสหลัก โดยหวังให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นสื่อทางเลือกสำหรับประชาชน ภาคประชาสังคม ในการสื่อสารต่อสังคม

https://www.hfocus.org/

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลา 2 วันหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากในช่วงดังกล่าว คสช. มีการเรียกบุคคลไปรายงานตัว จับกุม คุมขังบุคคลเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการใช้ศาลทหารกับพลเรือน

https://tlhr2014.com/

.