Skip to main content

อ่านข่าวเว็บไหนดี? แนะนำเว็บอ่านข่าวออนไลน์ ข่าวสังคม ข่าวการเมือง

แนะนำเว็บอ่านข่าวออนไลน์ ติดตามข่าวสาร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เนื้อหาล่าสุด นอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย

workpointTODAY

workpointTODAY | ข่าว สาระ ความรู้ ธุรกิจ ในประเทศและต่างประเทศ ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

https://workpointtoday.com/

ตะลึง เทรนใหม่ พาดหัวข่าว ข่าวออนไลน์

สมัยนี้เวลาอ่าน "พาดหัวข่าว" จากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์สำนักต่างๆ มักจะเห็นลักษณะการพาดหัวข่าวในรูปแบบที่จะต้องใส่กริยาอะไรสักอย่างนำหน้า ตามด้วยรายละเอียดข่าว เช่น ตะลึง, ระทึก, แรงส์, ถึงเวลา, สิ้นสุดการรอคอย, ช็อค, และแล้ว หรือ มาแล้ว เป็นต้น

ซึ่งโดยส่วนตัว คำพวกนี้ถ้าไม่ใส่มาใน "พาดหัวข่าว" เนื้อความมันก็ครบถ้วนของมันอยู่แล้ว จะใส่ให้น่ารำคาญทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน (ส่วนตัวล้วนๆ)

ตะลึง เทรนใหม่ พาดหัวข่าว ข่าวออนไลน์

Subscribe to Online News