หูฟัง TWS QCY T8 วิธีรีเซ็ตคืนค่าโรงงาน Factory Reset

หูฟัง TWS ที่ใช้ประจำ QCY T8 อยู่ๆ ก็เกิดอาการเชื่อมต่อ Bluetooth แยกจากกันซ้าย-ขวา ใช้งานพร้อมกันไม่ได้ เปิดดูแอป QCY ในมือถือ Android ก็มองเห็นเป็น 2 อุปกรณ์ จึงจำเป็นต้องกดรีเซ็ตคืนค่าโรงงาน Factory Reset

หูฟัง TWS QCY T8 วิธีรีเซ็ตคืนค่าโรงงาน Factory Reset

1. หากมีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับมือถือ ให้ทำการลบออกไปก่อน (Disconnect/Unpair)

2. เอาหูฟัง QCY T8 ทั้งสองข้าง ใส่ลงในกล่องชาร์จ แล้วปิดฝา

3. เปิดฝากล่องชาร์จ แล้วกดปุ่มที่กล่องชาร์จ ค้างไว้ 10 วินาที ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีฟ้า กระพริบสลับกัน 3 ครั้ง เป็นการคืนค่าโรงงาน Factory Reset

4. จากนั้นหยิบหูฟังทั้งสองข้างออกจากกล่องชาร์จ แล้วทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่อีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะหลังจากคืนค่าโรงงาน Factory Reset และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

หลังจากการรีเซ็ต คืนค่าโรงงาน Factory Reset หูฟัง QCY T8 และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่ เปิดเช็คสถานะในแอป QCY หูฟังทั้งสองข้าง รวมมาอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันเรียบร้อยแล้ว