CoverShare.com Now Open...

แนะนำเว็บไซต์ CoverShare.com เนื่องจากเป็นคนฟังเพลงพอสมควร แม้จะไม่เยอะมาก แต่ก็ไม่น้อย แถมยังใช้โปรแกรมฟังเพลง (iTunes) กับเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล (iPhone) ที่สามารถแสดงภาพหน้าปกได้ ทำให้ปกซีดีกลายเป็นเรื่องที่ต้องขวนขวายหามาเพิ่มเติมให้ครบ (หลายคนอาจไม่คิดแบบนี้) Coverflow in iTunes เคยมีเพื่อนเสนอให้ทำเว็บทำนองนี้ หลายต่อหลายครั้ง จนบางคนเริ่มโพสต์ปกของตัวเองที่มีอยู่ในเว็บส่วนตัว หรือตามเว็บบอร์ดต่างๆ แต่ก็ยังไม่มีระบบที่จัดเก็บชัดเจน และระบบค้นหาที่รองรับปกซีดีจำนวนมาก เอาเป็นว่าฝากเว็บนี้ไว้ใน Bookmarks/Favorites ของทุกคนด้วยนะครับ Smile www.covershare.com CoverShare.com covershare.com powered by poakpong.com