Skip to main content

#คนไทยลืมง่าย : 2548-2554 การเมืองไทย ในความทรงจำ

ลองทบทวนดูอีกครั้งว่าในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เท่าที่จำได้ มีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทย มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง

คนไทยรักกัน คิดต่างได้ แต่ไม่ใช้ความรุนแรง

เพื่อลดความขัดแย้งรุนแรง ที่หลายคนคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา เพื่อล้างใพ่ เลือกตั้งใหม่ เหมือนกับที่เคยได้เสนอไว้เมื่อตอนเป็นฝ่ายค้าน

poakpong Fri, 2010-03-12 - 10:19

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากการโหวตของ ส.ส.ในสภา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน พรรคมัชฌิมาธิปไตย และ พรรคชาติไทย (2 ธันวาคม พ.ศ.
Subscribe to Abhisit Vejjajiva