Blogging

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบล็อก ในระบบ WordPress.com สมัครฟรี มีหลายนามสกุล

นอกจากเว็บบล็อก Blogger (Blogspot) ของ Google ที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังมีบล็อกอื่นๆ ให้เลือกใช้งานอีกเยอะ อาทิ Wix, Medium, Tumblr หรือ WordPress.com (ที่ไม่ใช่ WordPress.org ที่ต้องติดตั้งเอง)

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน WordPress.com

ต้องย้ำก่อนว่า WordPress.com (แบบฟรี) กับ WordPress.org (แบบติดตั้งเอง) แยกการบริหารกันอย่างสิ้นเชิง มีความเกี่ยวข้องกัน เพียงแค่ WordPress.com เอาตัวโปรแกรม WordPress.org มาทำให้เป็นบริการออนไลน์ ส่วน WordPress.org ที่ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดแล้วนำไปติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง

ขั้นตอนการสมัครใช้งานบล็อก ในระบบ Blogger (หรือ Blogspot) เจ้าของเดียวกับ Google

ในโลกการเขียนบล็อก มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ อาทิ Medium, WordPress, Tumblr, Wix หรือแม้แต่ Blogger (Blogspot) สำหรับคุณสมบัติของแต่ละผู้ให้บริการก็ไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Blogger (หรือจะเรียกว่า Blogspot) เจ้าของเดียวกับ Google

เริ่มแรกไปที่เว็บไซต์ www.blogger.com และลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign in) ด้วยบัญชี Gmail ที่มีอยู่ ก็สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเข้าในหน้า blogger แล้ว หากยังไม่เคยกำหนด "ชื่อเรียก" (ชื่อที่คนอ่านจะมองเห็น) จำเป็นต้องระบุก่อนเริ่มสร้างบล็อก

Subscribe to Blogging