Corrupt

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ย้ำ ใช้ "ประชาธิปไตย" แก้ปัญหา "คอร์รัปชัน"

Submitted by poakpong on Mon, 2018-10-08 - 22:48

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ "อัด ประชาธิปไตย แก้ คอร์รัปชัน" ดังนี้

800 ล้าน ทีโอที กองทัพบก โครงการลับ ธรรมาภิบาล ?

Submitted by poakpong on Tue, 2007-06-26 - 14:22
อ่านเจอคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มติชน เลยเน้นข้อความเก็บไว้หน่อย quote มีข้อมูลตรงกันว่า ทีโอทีอยู่ในฐานะเป็น "บริษัทมหาชน" ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แม้ว่าหุ้นทั้งหมด 100% จะยังเป็นของกระทรวงการคลัง ยังไม่ได้นำไปเสนอขายต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ที่ต้องให้ความสนใจก็คือ กระทรวงการคลังคือผู้ถือหุ้นใหญ่ และที่ต้องให้ความสนใจมากยิ่งกว่านั้นก็คือ จำนวนเงินที่ทีโอทีนำส่งกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด 100% ปรากฏว่า เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท หากเปรียบเทียบจำนวนเงินที่นำส่งแก่แผ่นดินผ่านกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท กับจำนวนเงิน 800 ล้านบาท ที่แสดงความพร้อมจะบริจาคให้กับโครงการลับของกองทัพบก ก็น่าหวาดเสียวอย่างยิ่ง น่าหวาดเสียวทั้งในเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และน่าหวาดเสียวทั้งในเชิงการบริหารจัดการภายในของทีโอที ยิ่งหากพิจารณาถึงดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารยิ่งเป็นเรื่องน่าหวาดเสียวว่าเป็นการตัดสินใจไปบนพื้นฐานอะไร นั่นก็คือ มีความรับผิดชอบต่ออนาคตของทีโอทีในฐานะ "บริษัทมหาชน" มากน้อยเพียงใด