Skip to main content

การใช้งาน VestaCP (Server Control Panel) เบื้องต้น Setup, Change Port & Restore User Data

VestaCP หรือ Vesta Control Panel (Server Control Panel) เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเซิร์ฟเวอร์ ในการติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น การเพิ่มโดเมน การสร้างฐานข้อมูล สำหรับสร้างเว็บไซต์

ดูรายละเอียดของ VestaCP ได้ที่ https://vestacp.com

ความต้องการพื้นฐานของชุดโปรแกรม VestaCP คือ คอมพิวเตอร์ Linux ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ RHEL/CentOS เวอร์ชั่น 5,6,7 หรือ Debian 7,8,9 หรือ Ubuntu 12.04 - 18.10 จำนวน CPU 1Ghz แรม 512 MB และ ฮาร์ดดิสขนาด 20 GB

Outline บริการ VPN ที่สนับสนุนโปรแกรมโดย Google (ทำงานบน DigitalOcean หรือบริการคลาวด์อื่นๆ)

ข่าวเก่า Google เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Outline บริการ VPN ที่พัฒนาโดย Jigsaw (บริษัทย่อยของ Google) ตัวโปรแกรม Outline แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Outline Manager และ Outline Beta (client)

  • Outline Manager เอาไว้จัดการเครือข่าย VPN และกำหนดผู้ใช้งาน
  • Outline Beta (client) โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ VPN โดยไม่ต้องแก้ไข Settings อะไรเลย

Subscribe to DigitalOcean