Outline บริการ VPN ที่สนับสนุนโปรแกรมโดย Google (ทำงานบน DigitalOcean หรือบริการคลาวด์อื่นๆ)

ข่าวเก่า Google เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Outline บริการ VPN ที่พัฒนาโดย Jigsaw (บริษัทย่อยของ Google) ตัวโปรแกรม Outline แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Outline Manager และ Outline Beta (client)

  • Outline Manager เอาไว้จัดการเครือข่าย VPN และกำหนดผู้ใช้งาน
  • Outline Beta (client) โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อ VPN โดยไม่ต้องแก้ไข Settings อะไรเลย

ดาวน์โหลด Outline ได้ที่เว็บไซต์ GetOutline.org

การทำงานของ Outline Manager ในการเริ่มใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ในตัวเลือกเริ่มต้น Outline แนะนำบริการของ DigitalOcean โดยมีตัวเลือก เช่น Amsterdam, Frankfurt, New York และ San Francisco

หมายเหตุ:

  • การเลือกใช้งาน DigitalOcean จำเป็นต้องมี Username (หรือสมัครใหม่เพื่อเริ่มใช้งาน Outline)
  • บริการของ DigitalOcean มีค่าบริการรายเดือน
  • โปรแกรม Outline เป็นโปรแกรมฟรี แต่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์รองรับการใช้งาน

แพคเกจเริ่มต้นของ DigitalOcean สำหรับ Outline คือ รองรับปริมาณข้อมูล 500GB ต่อเดือน ราคา 5 เหรียญสหรัฐ