Skip to main content

อินเทอร์เน็ตมือถือ 4G ค่าย AIS ความเร็วสูงสุดเท่าไร ความเร็วสูงสุดกี่ Mbps

เรื่องนี้เกิดจากความสะเพร่าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือค่าย AIS ระบบ One-2-Call แต่ขออนุญาตไม่กล่าวถึงในที่นี้

ประเด็นที่อยากเอามาแชร์คือ ความเร็วสูงสุดที่ได้จากการทดสอบความเร็ว อินเทอร์เน็ต 4G มีความเร็วสูงสุดเป็นเท่าไร? อินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Internet) ของค่าย AIS ในระบบ One-2-Call ความเร็วสูงสุดกี่ Mbps?

โดยทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือ ผ่านเว็บไซต์ Fast.com ในบริเวณพื้นที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์

Subscribe to Fast.com