อินเทอร์เน็ตมือถือ 4G ค่าย AIS ความเร็วสูงสุดเท่าไร ความเร็วสูงสุดกี่ Mbps

เรื่องนี้เกิดจากความสะเพร่าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมือถือค่าย AIS ระบบ One-2-Call แต่ขออนุญาตไม่กล่าวถึงในที่นี้

ประเด็นที่อยากเอามาแชร์คือ ความเร็วสูงสุดที่ได้จากการทดสอบความเร็ว อินเทอร์เน็ต 4G มีความเร็วสูงสุดเป็นเท่าไร? อินเทอร์เน็ตมือถือ (Mobile Internet) ของค่าย AIS ในระบบ One-2-Call ความเร็วสูงสุดกี่ Mbps?

โดยทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือ ผ่านเว็บไซต์ Fast.com ในบริเวณพื้นที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์

ความเร็วสูงสุด อินเทอร์เน็ต 4G ที่ทดสอบได้ ระบบ One-2-Call ในห้างโลตัส จรัญสนิทวงศ์ คือ 200 Mbps (เม็กกะบิท ต่อวินาที)

ทั้งนี้ "ความเร็วสูงสุด" อาจขึ้นอยู่กับ ปริมาณความเข้มของสัญญาณ ความหนาแน่นในพื้นที่การใช้งาน และตัวอุปกรณ์รับสัญญาณในมือถือแต่ละเครื่องที่ไม่เท่ากัน อาจทำให้ได้ความเร็วสูงสุดที่ไม่เท่ากันในแต่ละการทดสอบ

* คำเตือน: ไม่ควรทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือโดยไม่จำเป็น เพราะหากอินเทอร์เน็ตมือถือมีความเร็ว Mbps ที่สูงมาก ปริมาณก้อนข้อมูลที่ใช้ทดสอบก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย จนอาจทำให้เกินโควต้าที่สมัครใช้งานไว้