ทบทวนตัวเลข เน็ตมือถือ 4G, 5G สัญญาณ Wi-Fi 2.4G, 5G และ Wi-Fi 5, 6, 6E คืออะไร?

ต้องบอกว่าตัวเลข อินเตอร์เน็ตมือถือ 4G, 5G และ Wi-Fi 2.4G และ Wi-Fi 5G สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานไม่น้อย รวมถึงปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีความเร็ว Wi-Fi 5 และ Wi-Fi 6 เข้ามาอีก เพิ่มความสับสนไปกันใหญ่

เริ่มต้นที่พื้นฐาน อินเตอร์เน็ตมือถือ 4G และ 5G

ก่อนที่จะอธิบาย 4G และ 5G ต้องย้อนกลับไปถึงระบบโทรศัพท์ไร้สายในอดีต โดยตัวอักษร G จะใช้เรียกยุคสมัย หรือ Generation ในที่นี้ขอเล่าแบบรวบรัด ขมวดปมไม่ลงรายละเอียดในแต่ละ Gen แต่จะพยายามอธิบายแบบคร่าวๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุด

มือถือยุค 1G

ยุคแรกของโทรศัพท์ไร้สาย เป็นการส่งสัญญาณเสียง (Voice) อย่างเดียว เพื่อไว้โทรเข้า-โทรออกเท่านั้น ในช่วงนี้เรียกว่า ยุค 1G

มือถือยุค 2G

ต่อมาในยุค 2G ก็มีการพัฒนาการรับ-ส่งข้อความสั้น SMS เพิ่มเข้ามา และมีความพยายามในการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data) ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น จนมาถึงยุค 2.5G (GPRS) และ 2.75G (EDGE) ตามลำดับ

มือถือยุค 3G

ถัดมาเป็น 3G ในยุคนี้ การรับส่งข้อมูลมีความเร็วเพิ่มขึ้น มีการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต นำมาใช้งานเปิดดูเว็บไซต์ วิดีโอคอลล์ รวมถึงการเปิดดูทีวีออนไลน์

มือถือยุค 4G

จนมาถึงยุค อินเทอร์เน็ต 4G ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด แต่ในความเป็น 4G ก็จะมีเทคโนโลยีย่อยๆ มากมายอยู่ในนั้นเพราะผู้พัฒนาระบบเครือข่ายมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด เช่น 4G WiMax, 4G LTE, 4G LTE-Advanced เป็นต้น

แตที่มีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุด จะเห็นสัญลักษณ์ 4G และ LTE ในโทรศัพท์มือถือ

มือถือยุค 5G

และมาถึงยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สาย มาถึงยุค 5G ที่อัตราการรับส่งข้อมูลสูงกว่า 4G หลายเท่าตัว

คลื่นสัญญาณ Wi-Fi 2.4G และ 5G

การรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า Wi-Fi นั้น เป็นระบบการรับส่งสัญญาณไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่ต่อท้ายชุดอักษร IEEE 802.11

เช่น IEEE 802.11n หรือในบางครั้งจะเขียนตัวอักษรต่อท้ายติดกันเป็นชุด เช่น IEEE 802.11b/g/n เป็นต้น

มาตรฐาน IEEE 802.11

สำหรับ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n เป็นการทำงานรับส่งข้อมูลบนคลื่นความถี่วิทยุ 2.4GHz จึงเป็นที่มาของการเรียกว่า Wi-Fi 2.4G

ส่วน IEEE 802.11ac ทำงานบนคลื่นวิทยุความถี่ 5GHz ซึ่งก็คือ Wi-Fi 5G นั่นเอง

คุณสมบัติที่ดีกว่าของ IEEE 802.11ac คือ การใช้ช่วงคลื่นสัญญาณที่กว้างกว่า สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายได้มากกว่า และการรับส่งข้อมูลที่ทำได้มากกว่า Wi-Fi 2.4G หลายเท่าตัว ในระยะหลังผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สาย จะเรียกมาตรฐาน IEEE 802.11ac ว่า Wi-Fi 5

ในปัจจุบันมีการพัฒนา เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลไร้สายมาถึงยุค IEEE 802.11ax ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ac โดยมีความเร็วในการรับส่งมากกว่าเท่าตัว ในทางการตลาด มาตรฐาน IEEE 802.11ax จะมีการใช้สัญลักษณ์ Wi-Fi 6 เข้ามาแทนเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น

สรุป Wi-Fi 2.4G, 5G / Wi-Fi 5, 6, 6E คืออะไร?

Wi-Fi 2.4G คือ มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n แล้วแต่อุปกรณ์ โดยอาศัยคลื่นวิทยุความถี่ 2.4GHz

Wi-Fi 5G คือ มาตรฐาน IEEE 802.11ac ที่อาศัยคลื่นวิทยุความถี่ 5GHz

Wi-Fi 5 (เลข 5 อย่างเดียว ไม่มีตัวอักษร G) ก็คือ Wi-Fi 5G

Wi-Fi 6 คือ มาตรฐาน IEEE 802.11ax ที่อาศัยคลื่นวิทยุความถี่ 5GHz

Wi-Fi 6E คือ มาตรฐาน IEEE 802.11ax เช่นกัน แต่อาศัยคลื่นวิทยุความถี่ 6GHz