เปลี่ยนระบบมือถือ จากรายเดือน AIS ไปเป็นแบบเติมเงิน One-2-Call

ตัดสินใจเปลี่ยนระบบมือถือ จากแบบรายเดือนของ AIS ไปเป็นระบบเติมเงิน One-2-Call แล้วสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตแบบ Non-Stop ความเร็ว 4Mbps ปริมาณ 20GB ต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

สาเหตุที่ตัดสินใจเปลี่ยนระบบมือถือเป็นเติมเงิน One-2-Call เพราะปัจจุบันใช้งานอินเทอร์เน็ตเกือบ 100% โดยมีการใช้งาน "โทรศัพท์ (Phone Call)" น้อยมากๆ เลยคิดว่าเติมเงินเมื่อต้องการใช้ ดีกว่าสมัครแพ็กเกจแล้วไม่ได้ใช้งาน

สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนระบบ จากรายเดือนไปเป็นเติมเงิน ทำได้โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปที่ศูนย์บริการ โดยรอบบิลปัจจุบัน (เดือนล่าสุด) จะถูกสรุปยอดหลังจากวันครบกำหนดเดิม ประมาณ 1 สัปดาห์ และ การใช้งานแบบเติมเงิน One-2-Call จะเริ่มใช้งานได้ทันที โดยระยะเวลาที่อยู่ในระบบจะนับต่อเนื่อง และสิทธิพิเศษ AIS เซเรเนต เอ็มเมอรัลด์ (ใช้งานนานเกิน 10 ปี) ก็ตามมาด้วยไม่หาย

แพ็กเกจแบบเติมเงิน AIS One-2-Call ที่ระบบจัดให้ใช้ คือ The One SIM คิดค่าโทร วินาทีละ 1.4 สตางค์ คิดเป็นวินาที (นาทีแรก 1 บาท) อินเทอร์เน็ต ถ้าไม่สมัครแพ็กเกจเสริม 1MB คิดราคา 1.5 บาท

หมายเหตุ: การเติมเงินเข้าระบบ AIS One-2-Call ผ่านแอพ My AIS หรือเว็บไซต์ myais.ais.co.th ผู้ใช้จะถูกจำกัดวงเงินการเติมเงิน วันละไม่เกิน 1,500 บาท หากต้องการเติมมากกว่านั้น ต้องใช้ช่องทางอื่น เช่น เติมผ่านแอพธนาคาร หรือต้องรอวันรุ่งขึ้น