ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

* อ้างอิงข้อมูลจาก Digital 2020 Thailand ที่เผยแพร่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

DIGITAL 2020 THAILAND

ภาพรวมประเทศไทย 2020

 • ประเทศไทย มีจำนวนประชากร 69.71 ล้านคน อยู่ในเขตเมืองประมาณ 50 %
 • มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 93.39 ล้านหมายเลข คิดเป็น 134 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด (1 คนมีมากกว่า 1 หมายเลข)
 • ประมาณการ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 52 ล้านคน คิดเป็น 75 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • ประมาณการ การใช้งานสื่อสังคม (Social Media) 52 ล้านคน คิดเป็น 75 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

อัตราการเปลี่ยนแปลง 2020 vs 2019

 • ประชากร ประเทศไทย เพิ่มเขึ้น 1.86 แสนคน หรือ + 0.3 %
 • การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มเขึ้น 8.27 แสนหมายเลข หรือ + 0.9 %
 • การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพิ่มเขึ้น 1 ล้านคน หรือ + 2 %
 • การใช้งานสื่อสังคม เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านคน หรือ + 4.7 %

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

อัตราส่วนจำนวนประชากรทั้งประเทศ

 • ประเทศไทย มีจำนวนประชากร 69.71 ล้านคน
 • หากนับเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 13 ปี ขึ้นไป จำนวน 59.8 ล้านคน (86 %)
 • หากนับเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 55.5 ล้านคน (80 %)
 • หากนับเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 - 64 ปี จำนวน 48.4 ล้านคน (69 %)

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

จำนวนการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

 • นับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น รวมกัน 94 %
 • สมาร์ตโฟน 94 %
 • ไม่ใช่สมาร์ตโฟน 6.1 %
 • คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อบ และตั้งโต๊ะ รวมกัน 50 %
 • แท็ปเล็ต 33 %
 • อุปกรณ์ที่สามารถเปิดดูสตรีมมิ่ง 8.3 %
 • การเชื่อมต่อผ่านเครื่องเล่นเกม 12 %
 • อุปกรณ์สมาร์ตโฮม IoT ต่างๆ 3.7 %
 • สมาร์ตว็อช 15 %
 • อุปกรณ์สวมหัว 2.1 %

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

ระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน

 • รวมการเชื่อมต่อทุกประเภท ประมาณ 9 ชั่วโมง 1 นาที
 • การใช้งานสื่อสังคม ประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที
 • การดูคลิปวิดีโอต่างๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง 32 นาที
 • การฟังเพลงผ่านบริการออนไลน์ 1 ประมาณ 1 ชั่วโมง 36 นาที
 • เล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ต ประมาณ 1 ชั่วโมง 43 นาที

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

ภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

 • จำนวนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 52 ล้านคน
 • คิดเป็น 75 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 • เปรียบเทียบกับปี 2019 เพิ่มขึ้น 1 ล้านคน (หรือ 2 %)
 • ระยะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ต ประมาณ 9 ชั่วโมง 1 นาที ต่อวัน

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ

 • จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 50.18 ล้านคน
 • คิดเป็น 97 % ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
 • ใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน 95 %
 • ใช้งานผ่านมือถือที่ไม่ใช่สมาร์ตโฟน 4.1 %
 • ระยะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ประมาณ 4 ชั่วโมง 57 นาที ต่อวัน

Digital 2020 Thailand ดิจิทัล 2020 ประเทศไทย

อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล เปรียบเทียบ 2020 vs 2019

 • ปัจจุบัน ความเร็วเฉลี่ย ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ อยู่ที่ 25.98 Mbps
 • เปรียบเทียบกับปี 2019 เพิ่มเขึ้น +48 %
 • ปัจจุบัน ความเร็วเฉลี่ย ในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเน็ตบ้าน อยู่ที่ 125.12 Mbps
 • เปรียบเทียบกับปี 2019 เพิ่มขึ้น +117 %

ที่มา - https://datareportal.com/reports/digital-2020-thailand