เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

หากคุณต้องทำงานกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงที่สุด เท่าที่จะหามาใช้งานได้ นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความสุขในการทำงาน เน็ตเร็ว = ไม่หงุดหงิด

อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ต?

แพคเกจจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

จุดเริ่มต้นของความเร็วอินเทอร์เน็ต ก็มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจะมีแพคเกจราคาและความเร็ว ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นใช้งานไม่มากนัก จนถึงความเร็วสูงสำหรับความบันเทิง และการทำงาน

ยกตัวอย่างแพคเกจอินเทอร์เน็ต เช่น ดาวน์โหลด 2Gbps / อัปโหลด 1Gbps ราคา 1,399 บาท ต่อเดือน (ผูกสัญญา 24 เดือน)

** ความเร็ว ในการดาวน์โหลด 2Gbps หมายถึง ในเวลาเพียง 1 วินาที จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 250MB ได้ทันที

ถ้าต้องการดาวน์โหลดไฟล์ขนาด 5GB ก็จะใช้เวลาในการดาวน์โหลดประมาณ 20 วินาที เป็นต้น

ทั้งนี้ นี่คือความเร็วสูงสุดที่ทำได้ ในความเป็นจริงมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เร็วตามที่ผู้ให้บริการจัดแพคเกจเอาไว้

เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณ

นอกจาก ความเร็วอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ อุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งที่จะรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ต ก็คือ เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณ โดยต้องตรวจสอบว่า อุปกรณ์เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณนั้นรองรับความเร็วสูงสุดเท่าไร

อุปกรณ์รับสัญญาณที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

จุดสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ความเร็วสูงสุด ได้ที่เท่าไร รองรับที่กี่ Mbps หรือ Gbps เพราะหากความเร็วจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เราเตอร์และตัวกระจายสัญญาณ ส่งสัญญาณความเร็วสูงออกมา อุปกรณ์รับสัญญาณไม่รองรับ ก็ไม่มีประโยชน์

ในการตรวจสอบ อาจจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ ดูว่ารองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดแค่ไหน

ในระบบปฏิบัติการ Windows ให้เปิดโปรแกรม Task Manager แล้วเลือกไปที่แถบ Performance แล้วคลิกที่หัวข้อ Wi-Fi จะรายละเอียดบอกว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น ตัวรับสัญญาณที่คอมพิวเตอร์นั้นรองรับความเร็วเท่าไร (ในภาพตัวอย่าง ตัวรับสัญญาณ Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz และ Connection Type = 802.11ax)

หรือถ้าในมือถืออาจจะต้องดูจากรายการสเปค จากเว็บไซต์ผู้ผลิต เช่น

สัญลักษณ์และความหมายต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเร็วอินเทอร์เน็ต

สัญลักษณ์ที่ปรากฎในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น

รุ่นการพัฒนารหัสมาตรฐาน IEEEคลื่นความถี่ความเร็วสูงสุดปริมาณดาวน์โหลดสูงสุด
Wi-Fi 2.4G (Wi-Fi 4)802.11a/b/g/n2.4GHz600Mbps70MB/s
Wi-Fi 5G (Wi-Fi 5)802.11a/b/g/n/ac5GHz6,933Mbps820MB/s
Wi-Fi 6802.11a/b/g/n/ac/ax2.4GHz, 5GHz9,608Mbps1.14GB/s
Wi-Fi 6E802.11a/b/g/n/ac/ax6GHz9,608Mbps1.14GB/s
Wi-Fi 7802.11a/b/g/n/ac/ax/be2.4GHz, 5GHz, 6GHz46,120Mbps5.4GB/s