Skip to main content

แนะนำ 5 เครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. Google Keep

แอพ Google Keep ช่วยจดบันทึกไอเดีย โดยไม่จำกัดเฉพาะข้อความเท่านั้น สามารถเพิ่มรูปภาพจากอัลบัมหรือถ่ายรูป รวมถึงสร้างรายการ (Check list) สิ่งที่ต้องทำได้ด้วย พร้อมทั้งตั้งการเตือน (Reminder) ทั้งแบบวัน-เวลา และ สถานที่

จุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Google Keep สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เหมือน Google Drives

Google Keep

https://www.google.com/keep

Subscribe to Google Keep